lördag 30 maj 2015

Ordlös skönhet

 
Mållös inför skönheten

Livsresans väg
mellan stiltje och stormar
mellan solljus och dunkla moln
mellan öppet hav
och omslutande hamn

Ett inre kompass
lotsar mig mellan livets blindskär
Jag känner inte rutten
den är varje dag ny
Jag känner inte målet
anar bara bestämmelsens ordlösa skönhet
när drömmarna får leva fritt
obegränsade av min rädsla att såra och svika

I solljuset som tränger fram meddelar himlarna
 - att följa dina drömmar är ett större tjänande för världen än något annat...

Jag förundras över att resan är en ständig omvärdering
ett heligt omkullkastande av alla föreställningar och normer
en befriande färd mot det enklaste och friaste
att bara vara jag
och leva
i den storslagna skönhet
som omgärdar lidelse och lidande
med ett brustet halleluja..
igen och igen
i varje morgons mässa
och i varje aftons bön
kallade till kär_lek
till dans
till sång
till skratt och tårar
till LIVET.

söndag 24 maj 2015

Hjälten i våra liv

 
Tänk dig våra liv som ett drama i flera akter.
Vi är menade att bli hjälten i vårt eget liv.

Du är menad att bli hjälten i ditt liv
jag i mitt..

Vi är menade att besegra våra inre demoner och drakar
resa oss som fågel Fenix ur vårt livs ruiner
lära av "misstagens" alla upptäcker
mogna, växa, vakna...

ge vidare...
 
Ett drama i flera akter..
just när vi utropade en seger står vi inför svårare prövningar
just när vi gav upp kallar livet oss tillbaka
Ge inte upp..
 
Menade att bli hjälten i vårt eget liv...
Besegra varje inte demon;
varje skugga av tvivel

I upprättelsens blå toner
skall vi förundras
gråta
skratta
tacka
jubla
 
och sedan ska vi bli lurade minst en gång till
 
och segra igen...
i kärlekens namn.
 
Grattis Måns - och alla andra hjältar
det berör mig alltid lika mycket att bevittna
övervinnelsens process...
när vi övervinner motståndets lagar
när vi trotsar hindren
och blir mer än vad vi var sekunden innan!  


fredag 22 maj 2015

Del av världen

 
Jag har levt många år i en slags helig frizon
Jag har stannat i en fridfull dalgång
och låtit det världsliga pågå utan min medverkan.
 
Jag har varit stilla
jag har inte rört upp stormar i mitt liv
kavlugn har min själs känslohav
reflekterat livet på spegelblank yta
 
Jag har erfarit förnöjsamhetens sällsamhet
och njutit den frihet som förlorade ambitioner ger.

Ett tag tänkte jag att jag hade nått något slags slutmål...

Nu står jag ånyo åter ansikte mot ansikte med delar av mig själv
som har väntat tåligt i avhållsamhetens sakta mak.
 
Om igen får jag konstatera att den utvecklande rörelsen i mitt liv 
aldrig har varit linjär, successiv och förutsägbar.
Just när jag slår mig till ro
blir det uppenbart att trygghet inte bara innebär att vara trygg
utan också att förbli vad mitt 'jag' har anpassat sig till att vara.

Om igen får jag leende konstatera att känslan av att konserveras
alltid, förr eller senare, har drivit mig vidare -
alltid påkallat modet att bryta upp från det invanda
för att genom själva uppbrottet
upptäcka vad jag ännu inte har upptäckt
av den jag, i sanning, är ämnad att vara.

En intensiv längtan har väckts ur det stilla
Jag vill riva upp stormar igen
Jag vill ta de risker som åtföljer livets äventyr
 när det svala åter blir glödgat
i många, olika, mänskliga möten
och
när min himmel sänker sig ned och blir jord
.....mustig jord, mylla...
att växa och frodas i.

söndag 17 maj 2015

Makten och härligheten

 
Visst kan jag förlora jämnvikten,
tappa balansen,
tålamodet och tilliten
men bortom de temporära känslorna
finns en orubblig och evig harmoni.
Det finns en kosmisk ordning
som inte låter sig mutas
men som obevekligt håller förädlingens kurs.

Jag lever i parallella världar
bortom mitt egos uppvigling
ger anden mig fri lejd genom livets passager.
Bortom det jag förhindrar
löper drömmarna obehindrade i andens analoga värld.
Inget går förlorat
Allt finns
Allt är
i den kosmiska ordning
som inte låter sig kuvas av min återhållsamhet.

Medan jag tvekande söker att skapa
sveper andens penseldrag fritt.
Medan jag hejdar min längtan
hänger sig min ande utan förbehåll.

Det jag fantiserar om
förverkligas i de parallella världar
som inte låter sig stävjas av tankens restriktioner,
av anpassningens krav och villkorens ramar.

Min ande andas fritt
Min ande lever fri
och bekymrar sig inte över vad som
manifesterar sig - eller ej - i den synliga världen.
För allt finns
Allt är
Allt sker
i alla fall - i enlighet med planen.

Det måste vara det vi menar med "din är makten och härligheten".

onsdag 13 maj 2015

Troheten mot dig själv och ditt syfte


Jag vandrade i djup begrundan
Jag hade mitt öra mot mitt hjärtas innersta kammare
- vad vill livet med återstoden av mina dagar?
Är mina drömmar ett eko av mitt syfte
eller söker livet mina önskningar som heliga offergåvor?

Jag lyfte blicken och såg den bländvita svanen
och en bit bort hennes partner
Det fanns rymd mellan dem
och jag påmindes om relationernas syfte:

Varje nära relation är en påminnelse
och en kallelse till vårt eget, sanna syfte.
Bortom relationens gåvor, dess begränsningar och bortom all den hänsyn
som varje relation också innebär
prövar varje förhållande  - och varje möte -
vår trofasthet mot vår egen, inre sanning.
Självförverkligandet är, ytterst,en enskild väg.
Det är en helig uppgörelse mellan Den som kallade och den kallade.

Men det är ingen egoistisk och självcentrerad attityd jag avser
utan det förhållningssätt där vi är oförskräckt uppriktiga med oss själva
och där vi tar ansvar för både det mänskliga, primitiva och obegripliga
- så väl som för det gudomliga, högsta och ännu mer obegripliga inom oss.

Sanningen; den subjektiva;
den att uttala den kvardröjande längtan och den tigande rädslan
är frigörelsens kompass
Jag kan bara, likt svanen, buga mig vid livets vattenbryn
I värdigt gemak glida i ljusets riktning
och i längtans vågskvalp
svara an
 
Kärlekens offergåva
är varje inre reservation
Jag har mycket att offra... 

söndag 10 maj 2015

Min själ jublar

 
Några har hunnit läsa boken och jag har redan fått helt fantastisk respons.
Från hjärtat tack.

Jag har fått löfte att dela den vackraste respons jag någonsin har fått för någon av mina böcker..
"Jag bugar mig inför dig och den visdom och skönhet du förmedlar.
Jag får känslan att den här boken är kanaliserad,
påminner om A Course in Miracles på en nivå
och även om Profeten av Kahlil Gibran på en annan.
Din bok är "ojämförligt underbar", men jag måste tyvärr,
när beskrivningsförmågan tryter, jämföra den med ovanstående titlar.

Titeln påminner om Psalm 522: "Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i din famn.
Medan hemligheten djupnar, viskar Fadern ömt mitt namn"...Älskade Människa.
När jag läser boken; den röst jag hör tillhör Divine Mother; så ömsint, så tålmodig, så...
Jag kan uttrycka samma känsla som "Fadern som bär en moders hjärta...heter både Kraft och Råd, viskar till mig....Älskade Människa.

Citatet från poeten Hafiz gjorde mig glad,
påminde mig om det universella arvet som mitt födelseland bidragit med.
Idag tänkte jag: tänk om boken kan användas som underlag för retreat, för gudstjänst och spelas in på CD. Tankarna och kreativiteten drog iväg.

Ett innerligt, djupt och själsligt tack
Hooman

Wow...överväldigande..jag är lite förlägen...så stort, så mycket...
och ja, precis så är det.
Efteråt undrar man (jag): vem skrev boken?

Fler jättefina recensioner finns att läsa på min hemsida. Jag kommer att dela den respons jag får tillåtelse till att göra vartefter på min hemsida. Du får gärna skriva en kommentar direkt här på bloggen också om du skulle vilja.

Ödmjukt tack till alla.

måndag 4 maj 2015

Hemkommen!

 
Så har boken kommit...
och till den har jag skapat det här bokmärket
som ligger i boken
när den kommer till dig som har beställt.
 
En märkvärdig stund att packa
och skriva ditt namn och din adress
 
Jag kan bara hoppas att ni finner varandra
- min ton och din själs ton
Jag kan bara hoppas på mötet...
 
Nu är tid för mig att släppa taget...
 
Boken går att beställa via carin@conspirito.se
 
Om du tycker om boken
så är jag innerligt tacksam för det stöd jag kan få
genom dina rekommendationer.

lördag 2 maj 2015

Fånga dagen

 
Lilla fina dotterdotter
fångar såpbubblor
 
Liten läromästare
fånga de skimrande drömmarna
stäcka oss mot himlen
skrattande leka med livets alla såpbubblor
de får spricka
de får undkomma
de får lyfta
 
Det är spelar ingen roll
bara vi fångar ögonblicken
och kastar oss in i livets lek
med iver och lekfullhet
 
Lilla fina
hoppfull
förundrad
 
vi fångade dagar tillsammans
 
Genom mina barnbarn har evolutionen tagit ett skutt
lyft mot nya dimensioner
fångat ljuset i regnbågens färger
och en liten hand sträcker sig mot himlen
som ett tecken
 
Ett kärlekens tecken.