onsdag 29 april 2015

Lycka

 
Lycka är inte en extern betingelse
Det är ingens skyldighet att göra dig lycklig
 
Lycka växer ur förundrans och vördnadens blick
och följer i uppskattningens och tacksamhetens spår
 
Lycka kommer inifrån
den spricker fram och klär din aura
precis som blommorna klär trädets krona om våren
 
Lycka är acceptansens frukt
och tillitens bär
Det är förlåtelsens sådd
och försoningens skörd 
 
Lycka är skönhetens seende
kärlekens rörelse
Lycka är svaret när du låter
existensens mirakel tala till dina sinnen
 
Mitt i, trots allt, på grund av, tack vare...
och utan någon anledning alls...

måndag 27 april 2015

Älskade Människa och sprittande glädje

 
Jag översatte en reflektion från
Älskade Människa
till engelska
 
Läste högt för en vän
Hennes tystnad talade
från andra sidan världen
 
Till sist sade hon bara
- Översätt boken... världen behöver den...
 
kände en varm våg strömma
och sprittande, vårlik glädje.
Väntar....med en stor tacksamhet
till er som öppnat er famn
(genom att beställa boken)
 
Den kommer snart
snart, snart
 
med förmedlad nåd.

Thank you, dear Chandana, for taking the Words to your heart. 


lördag 25 april 2015

Till Pachabel Canon

 
Solstänk och Pachabel Canon fyller mig

Känner mig salig
rofylld, tillfreds

Vägledd
 
Att vara osynlig är att bli ett med existensen
att låta anden dansa lekfullt på vågorna
följsam havets föränderliga rörelse
ett med Alltets gudomliga andetag
 
Ta inte livet på för stort allvar
det gudomliga är lekfullt och skälmskt
solstänk som flirtar
och tjusar oss fram till den stora Sanningen
 
Låt dig förföras och
lockas till platsen där allt är i sin ordning;
där en kär lek upplöser det överdrivet seriösa;
den ansträngda kampen
för att blotta din själs soldränkta välbehag
 
Släpp taget om varje motiv
och ta emot livets arvegåva
hjärtats gurglande skratt
 
ty livet är bortom villkoren
endast en kär lek

söndag 19 april 2015

Fyllda tomrum

 
Jag rör mig i fyllda tomrum
Jag är lika mätt som hungrig
lika rik som fattig
lika bördig som ödelagd
lika fullbordad som begynnande

Skapelseprocessens mandala
varje ord lagd med kärlekens koncentration
varje mening sammansatt med omsorgens noggrannhet
varje stycke bestruken med varsam hand
bortblåst...
Att skapa är momentant
Det är redan förbi
Längtan, smärtan, väntan, våndan, visionen
bortblåst
Den förtätade stämningen när orden
blev till heliga mönster
bortblåst
 
Kvar är jag
Boken har gått till tryckning
Rycktes ur min famn
Bortblåst
Jag kan inte längre brodera
jag kan inte längre justera
 
Jag är hänvisad att lita på det jag inte längre kan minnas
ordens transparens
meningar som dansade likt skira älvor
längs sidorna
 
Något genomfor mig
och förundrad står jag kvar
Kan det ske igen?
Vem är jag annars?

lördag 18 april 2015

Så som jag har älskat er...

 
Tisdag 28 April kl 18:30-21:00
talar jag om relationer;
dess möjlighet till helande
och dess prövningar.

Sång av Linn Maria Wågberg
 
Kummelby Kyrka, Sollentuna
Fri entré
Anmälan till Kummelby Kyrka: kummelby@svenskakyrkan.se
eller tfn: 08-505 514 33

Välkomna!

fredag 17 april 2015

Nyfödd bok!

 
Så fick jag den i min hand.
Det är ett andäktigt ögonblick.
Jag är så nöjd. Det är en fröjd.
 
Baksidetexten lyder:
I den här boken delar Hannah Carin med varsam och mild ton
med sig av de intryck och de insikter
som präglar hennes sätt att möta människor i
sitt arbete som terapeut och vägledare.
 
"Bevittnar den mänskliga kampen;
den att förstå, att bli,
att bemästra livet
och att segra över döden.

Bevittnar smärtan att uthärda
det outgrundliga;
det provisoriska, det obeständiga
och de förlorade slagen.

Som ett kvalens omkväde
hör jag de ömsinta orden:
 
- Älskade Människa -

ständigt viskas i mitt inre.

Det har blivit tydligt att bortom varje
anfäktelse råder en stilla ordning.
Bortom varje uppror finns frid.
Bortom det förvanskade
är skönheten total
och genom varje brustenhet
tränger ljuset fram."
 
189 kr + porto
Välkommen att beställa redan nu
så skickar jag den varm från "pressarna"
så snart den anländer till mig.

lördag 11 april 2015

Förlossad

Nyfött manus
har gått till tryck
 
Det är som en baby jag vill hålla tätt intill mig
skydda och värna

Orolig sömn
Räknar tår och fingrar
tittar och läser
om och om igen
begrundar
 
Mitt i glädjen över det förlossade finns undran -
Hur kommer världen att ta emot den lilla?
Det sköra...det utlämnade?

Det är samma vånda varje gång...
Jag vänjer mig aldrig riktigt
 
Andas...och vet att det snart är tid att
överlämna det skapade
till världen
 
Jag håller den nyfödda ett tag till i min famn..
Sedan är det inte längre mitt...
 
"Älskade Människa"
Impressionistisk vägledning
 
En bok om de intryck och insikter som ligger till grund för mitt terapeutiska förhållningssätt


fredag 3 april 2015

Tag och ät...

 
Det är ömhetens dag
Långfredag
Det är en dag som hyser en kärleksfull påminnelse
om medkänslans kraft
 
Vi är universums lamm
och Livets Ande omsluter oss
med absolut ömhet
också de stunder
när vi ropar
"Min Gud, har du övergett mig?"

Det är en ömhet som inte räds
ty det vi tror är slutet är början
Det vi upplever som ett nederlag
är en seger
Det som är att somna in
är att vakna upp
Det vi tror är utanför oss
är inom oss
 
Långfredagens tystnad
är en annorlunda tystnad i mig
det är en ordlös längtan att dö bort
från varje inskränkt föreställning
från varje begränsad tanke
och varje låst känsla
från varje idé om isolation

Det är en tystnad som förbereder mig
ty jag vet att varje ny nivå av medvetande
kräver sitt offer
 
Avskalad tystnad
det yttre skall gå förlorat
Ömheten skall värka
 
vi är inte bara i världen
världen är i oss
 
Påsken är kallelsen till att vara "ett"
mänskligheten som ett bröd; en kropp
Mänsklighetens blodsband som vinet 
Tag och ät...
känn med...
lid med...
gläds med...
 
Älska, bara älska.
Resten ordnar sig.