torsdag 24 juli 2014

Närvaro

 
Glittrande Närvaro
kittlar mina sinnen
Gäckande
Rogivande
Befriande
bryter illusionens lins
för verklighetens skimmer
 
Res, bara res
kisande mot händelsernas estrad
ser du glittrande Närvaro i allt
Res i varje nu
men stanna inte kvar
ändra inget
andas och följ
låt dig frambäras
av livets strömmar
svepas med av Vinden
som dansar sin glittrande havsdans
mellan födelse och död
 
Bekymra dig inte
det du tror är allt
är endast en passage
genom gäckande,
glittrande närvaro
på väg mot visdomens strand
- ett bortglömt hemland -

I samma stund du ser
är du hemma.måndag 21 juli 2014

Ny riktning

 
Drivkraften i mitt liv är förvandling
transformation
ny riktning
nya erfarenheter
på väg mot mognad och visdom
 
På den varma klipphällen
kände jag vindriktningen i mitt liv
tog ut trevande steg
som svarade på min längtan
 
Fastän solen gassade
gick jag till min ateljé
och sökte orden för
vad jag såg
i soldisets famn.
 
Förnyad hemsida
och nytt upprop på
 
Jag har alltid strävat att leva det jag lär
och till hösten, när jag kallas, till tjänst
vill jag vara än mer tydlig
med vad och hur jag kan bidra
vem jag passar för
och inför vilken uppgift mitt väsen
responderar i en hymn av lustens "aaah-ah".
 
Våta fotspår på en varm klipphäll
fångad innan de dunstade under solen
 
Jag minns vad steget viskade om...


måndag 14 juli 2014

Sommartecken - Flipp flopp


Jag älskar ljudet av flippflopps...
Det är värmens ljud,
långt bort från alla plikter.
Det är solvarm hud
och lata dagar.
 
Allting stillar sig
Det jag trodde var viktigt
bleknar
medan huden får färg
 
Hela  min kropp andas hav, ljus, vind och jord
och blir till...
återuppstår i sin mest naturliga skepnad
 
fri
fri
fri
 
Jag ville sitta tyst på en klipphäll
för evigt.

onsdag 9 juli 2014

Vakna, stig upp, kom ut

 
Att resa mig mitt i all min skörhet
att förstå det som förut kändes begränsande
som stöd och som en form att luta mig mot
är att finna ro och läkedom
 
Frid är att röra mig fritt inom de givna ramar
som livet, min kropp,
mina begåvningar och tillkortakommanden bjuder
Att inte missnöjd stånga pannan blodig
för att övervinna det som verkar oacceptabelt
 
Att andas
att göra reträtt i mötet med motstånd
och vila i det som är och
svara an bara när min kropp hummar bejakande
 
Det är en revolution varje stund jag lever helt i respons
då förvandlas frekvensen
från frustration till tillfredsställelse
från konkurrens till kommunion
i mig och hos andra
 
Det är den mystika väg jag vandrar
och det enda bidrag jag har kvar att ge till världen
- är den att vakna upp till min kropps visdom
och överlämna mig till dess subjektiva sanning
 
som är vad jag är skapad att gestalta.