lördag 25 januari 2014

Älska sig själv börjar i självrespekt

Det sägs att man skall älska sig själv,
vilket de flesta innerst inne vet är svårt.
Men vet du,
den kärleken kan bara växa ur självrespekt.
För mig växer den ur respekten att vänta -
att vänta tills själva livet står bakom mig
innan jag agerar eller uttrycker mig.
Och jag noterar med stort intresse
att det är den största utmaning jag har mött i livet
att verkligen, verkligen vänta
tills gudagiven -
till universums energi
genomströmmar mig
och för mig framåt...
och att veta att innan dess
är allt jag tänker att jag borde och måste göra
respektlöshet mot mig själv.

Ja, jag vet - det finns saker man måste göra.
Intellektet protesterar snabbt, eller hur!
Men egentligen är det väldigt få saker
när jag känner efter.
Det mesta är påhitt, krav, föreställningar
och saker jag till och med gärna gör
om jag bara tillåter mig att lyssna in
när livet står bakom mig med korrekt energi.

Och märkligt nog, så märker jag hur
kärleken både till mig själv  - OCH andra
växer ur denna enkla (men så svåra) övning att
följa min egen inre rytm och sanning.
Det är som att själva intoningen på mig själv
öppnar mitt hjärta för andra på ett nytt sätt.
Mer okomplicerat, mindre byteshandel
mer bara det som är...
i en stilla, äkta respons.

Nej, jag har inte blivit egoistisk
och mer självupptagen - tvärtom.
I all anpassning fanns mer egoism och självupptagenhet
eftersom någonstans går allting då ut på att bli
älskad och accepterad av andra.
Det är ganska egoistiskt
och ofrånkomligen självfokuserande.
Och dessvärre föder överdriven anpassning
trots kampen att bli älskad, självförakt.
 
Det har blivit närmast plågsamt tydligt i min kropp
när jag säger ja men menar nej
eller nej fastän mitt väsen egentligen vill säga ja.
Det gör fysiskt ont numera
Jag kan inte längre undgå min egen sanning
och ju mer jag följer den, inser jag att det faktiskt är sant
som det står skrivet: Sanningen gör dig fri!

Nyss sade mitt intellekt att jag borde städa!
Unun...(nej)
Vill du skriva en blogg?
Ah ummmm!! (Ja)
Glädje..

Vet du, om en stund, i detta glädjerus, kanske jag till och med gör lite fint i huset.
Vem vet?
 
Inne på fjärde året att leva min design.
En process som tar tid men värt varje steg.
Läs mer
www.humandesignart.se


måndag 13 januari 2014

Human Design och planenlig livsrörelse

Livet bestäms av krafter som vi inte kan kontrollera.
Det är bestämt för insekter så väl som för stjärnorna.
Människor, växter eller kosmiskt stoff
- vi dansar alla till en mystisk melodi
en fjärran mässa som spelas av osynliga blåsare.
 
Albert Einstein
(fritt översatt)

Förra året
 
Mitt tanke manade mig att skriva en bok
Jag ville det så gärna med varje medveten tanke
Ville liksom hålla min egen tidsplan
En bok vartannat år
Jag kämpade
Brottades
mot en högre plan
som bestämt något annat

Fastän varje stråk i mitt livs läroplan
berättade att hela året skulle
handla om att stödja i kris
stred jag för att vinna egen tid
och förlorade
Men vann så mycket mer
av kärlek, närhet och insikter
Det har varit min familjs år
att vårda och värna
och vara en utsträckt hand i kris
en öppen famn i dunkel natt
hoppets ankare
medan allting föll
En bro över mörka vatten

Jag fick all den tid jag en gång slösade bort
Jag fick återvinna en förlorad plats
Och jag är tacksam
 
Manushögen ligger stilla vid mitt skrivbord
Tanken har slutat bråka
inför insikten om att
livet bestäms av krafter jag inte kan kontrollera
och som vill mitt bästa
mitt helande
min möjlighet att fullborda mitt syfte
att få den visdom jag kom för

Ödmjukt avslutar jag läroplanen för i år
tacksam att jag hann förstå
och i det få frid
med det som ÄR

Andas ut
och andas in
Ett nytt år
som jag inte kan tänka ut
inte planera för
Men som viskar
Följ mig
Möt mig
Vänta...

För året som gick och som
också gav mig möjlighet att
göra färdigt min utbildning till
Human Design Analytiker
är jag tacksam.
Vad som nu väntar
har jag ingen aning om
Men det känns gott
att veta att min kropp
svarar an...
och i det bereds vägen..
För dig som önskar veta mer om DIN livsväg
välkommen att kontakta mig.