måndag 30 december 2013

Sociala media världen

Jag tog mig ut i den sociala mediavärlden
i ett ögonblick av längtan
att vara med
att tillhöra ett sammanhang
 
bara för att finna mig själv i den mörka natten
lyssna till dånet av emotionernas höga vågor
som slog mot de många, skarpa klipporna av ego´n
medan intellekt, likt skriande måsar
väntade på att fånga sitt byte
ett ord
en tanke
en känsla eller
en upplevelse
för att sluka dem i en kaotisk strid
 
Och jag stod där vid horisontens rand
med min naturliga impuls att vilja ge mitt liv
för ordets frihet
för friheten att vara den man är
och för rätten att bli emottagen villkorslöst
 
Varelser på drift
i en stormig proklamering av sig själv
kämpande mot underströmmar av den stress
som vill veta och vara säker
och förlorad i åsikternas virvlar
 
Var det stänk av vågorna som vätte mina kinder...eller tårar?
 
Drunknad längtan
sköljer upp på min själs strand
Jag håller den tätt intill mitt hjärta
och vandrar bort från världen
 
Ensamhet i gryningen
tystnad
medan den olidliga smärtan
ebbar ut...
I stillheten för livet en lågmäld
vacker dialog med min ande
Det räcker
det är mer än nog
det är allt
 
mediavärlden är inte min värld....
 
//Carin
 
 


söndag 22 december 2013

Morgonljus

Morgonljus över havet
En ny dag
En ny tid
Bråda djup
Oändlig höjd
Ett riktmärke
i det okända

Livets seglats
Varifrån kom jag?
Var är jag nu?
Vart är jag på väg?
Svaret är Ett..
 
Allt annat är tankens virrvarr
Illusionernas dimma
Drömmarnas fåfänga
Farhågornas kastvindar

Jag vet,
jag borde presentera tjusiga planer
lockande erbjudanden
löften om svar och lösningar
inför 2014
Det sägs ju att man bara finns om man syns
men det är liksom inte jag..
jag kan inte följa mallarna
det bär mig emot

Jag finns
Du finns
Det är nog
Möts vi på världshaven
under mystikens seglats
fröjdas jag
över en delad stund på jorden

Det finns rum i mitt hjärta
Det finns tid
Det finns utrymme
Det finns erfarenhet
Det finns ett glädjens budskap
och mest av allt ett stilla hopp
att dela
Det finns en tro
och störst av allt är kärleken
 
Resten ordnar sig..
jag vet.


lördag 14 december 2013

Ny början

 
2013 går mot sitt slut
Advent ger löfte om pånyttfödelse
om fördjupad kärlek och medvetenhet
I mitt hjärtas horisont
ser jag ljus
Ovan molnen finns perspektiv
Allt är i sin ordning

Tre intensiva år av studier går mot sitt slut
Tanke och logik
får landa i kroppens visdom
Det mystika, bortom kunskap
återtar sin rättmätiga plats i mitt inre
Andrum
Andens rum
ovan där och djupt inom mig
faller allt på plats

Den förlorade dotterns återkomst
En utresa och hemresa
medan jag böjde mig för universums flöde
Allt är nytt och ändå det samma

Ett intensivt vårdande och värnande år
förtätad omsorg om familjen
Allt har sin tid
Eremiten i mig längtar till öknen nu
för kontemplation
för utblick
för helig samvaro

Men först skall ordnas för jul
Eremiten trampar otålig
i sandaler och kaftan
blickar över vidsträckt landskap
mot ljus horisont
mot tystnaden
mot enskildheten
mot Gud
och vill inte höra talas om att
det heliga också finns i julstöket

inte förrän en gosskör sjunger
Gläns över sjö och strand
då glittrar plötsligt tårar i mitt öga
och eremiten andas gud i sorlet av
av kyrkobesökare som glömde tystnadens kraft.

En mystik advent önskar jag er alla!