onsdag 27 mars 2013

Påsk - en påminnelse

Bevittnar den mänskliga kampen
att förstå
att bli
att bemästra livet
och att segra över döden

Bevittnar smärtan
 att uthärda det outgrundliga
det provisoriska, det obeständiga
de förlorade slagen
och att gå döden till mötes

Som ett kvalens omkväde
hör jag de ömsint orden viskas
”Älskade Människa”

Bortom varje anfäktelse och illusion
råder en stilla ordning
Frid


söndag 24 mars 2013

Palmsöndag

Påskvecka
Modets dagar
Kärlekens segertåg
Stillhetens triumf
Övertygelsens trofasthet
Obestridligt utgivande
 
*"När kärleken kallar följ den..//..
när vingarna omsluter er, överlämnar er då
fastän svärdet som är dolt i vingarna kan såra er.
Fastän hans röst kan lägga era drömmar i spillror,
som så nordanvinden ödelägger trädgården.
Ty liksom kärleken kröner er
skall den också korsfästa er."

*Utdrag ur Profeten/Kahlil Gibran

måndag 18 mars 2013

Livets styrka och skörhet


Livets intensivitet
dess skärpa lyser i mitt medvetande
födelsen - kärlekens källsprång 
lidandet - ödmjukgörelsens skönhet
döden - att släppa taget
uppståndelsen - då när insikten bryter fram
himmelsfärden - glädjen och tacksamheten
återfödelsen till en ny dimension av livet
Som årstidernas rytm
Som evighetens kretslopp

Allting sker samtidigt
Jag håller en nyfödd i min famn
skrattar med lekande barn
håller den lidandes hand
möter överlåtelsen till det som är;
den att dö bort från det som var
som borde vara, som skulle vara, som avkrävdes livet
Jag ser kapitulationen i ögonen
hör den i andetaget
viskar: Låt det ske...
Du hittar hem...
Ser det nya ljuset bryta fram
Återfödelsens smärta och befrielse
Ser det som är än mer sant födas
 
Varje minut så intensiv
Varje dag så rik
Varje dag så smärtsam
Varje dag så säll
Varje dag
en bön.